2,354
Dziś Czwartek
2024-02-22

Zobacz, na jakie produkty i usługi w powiecie legionowskim obecnie podmioty gospodarcze zgłaszają coraz mniejsze zapotrzebowanie

Aktualizacja: dzisiaj11:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_inwestycje_spadek_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-02-22 Te produkty i usługi podmioty gospodarcze wycofują z planów zakupowych w powiecie legionowskim

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-02-22 godz: 12:01:11
2.Ilość wszystkich firm w powiecie legionowskim wynosi: 26818
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie legionowskim wynosi: 14311
Pierwsze miejsce
Gdy obserwujemy, które produkty i usługi teraz zamierzają kupić podmioty gospodarcze w powiecie legionowskim, widzimy, że najmniej przetargów ogłoszono na Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. W okresie 1-22 luty 2024 liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych zmniejszyła się o 38.
Drugie miejsce
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków obecnie zajmują drugie miejsce w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych obniżyła się o 13.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 34% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzeciej pozycji są Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. Na te produkty i usługi zmniejszyła się ilość ogłoszeń o 12.
Produkty i usługi, które obecnie planuje zakupić najmniej firm w powiecie legionowskim – luty 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
-38
2
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
-13
3
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
-12
4
Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
-12
5
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
-10
6
Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości
-10
7
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
-8
8
Drogi dla taksówek
-8
9
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
-7
10
Usługi ogrodnicze
-6

W REGIONACH Te produkty i usługi obecnie są rzadko wybierane przez podmioty gospodarcze w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA W ostatnich miesiącach podmioty gospodarcze zrezygnowały z tych produktów i usług w swoich planach zakupowych zakupowych

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Niewiele podmiotów gospodarczych w najbliższych miesiącach ogłosi w planach zakupowych zapotrzebowanie na te produkty i usługi

Trwa pobieranie danych...