2,354
Dziś Czwartek
2024-02-22

Obserwuj, na które z produktów i usług w powiecie legionowskim rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: dzisiaj14:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-02-22 Obejrzyj, na które produkty i usługi w powiecie legionowskim wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-02-22 godz: 15:01:05
2.Ilość wszystkich firm w powiecie legionowskim wynosi: 26818
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie legionowskim wynosi: 14311
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym dziedzinom, dla których obecnie w powiecie legionowskim najszybciej rośnie zainteresowanie finansowaniem przedsięwzięć ze środków unijnych, zauważymy, że za okres 1-22 luty 2024 pod względem liczby pojawiających się ogłoszeń przetargowych na pierwsze miejsce bardzo wyraźnie wysuwają się Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg z liczbą 0 przetargów.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu widzimy Specjalne usługi projektowe. Liczba publikowanych ogłoszeń przetargowych wzrosła w tym obszarze o 0.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu znajdziemy Urządzenia górnicze. Ilość publikowanych ogłoszeń przetargowych z tej dziedziny wzrosła o 0.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w powiecie legionowskim za okres 1-22 luty 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
0
2
Specjalne usługi projektowe
0
3
Urządzenia górnicze
0
4
Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
0
5
Chemikalia
0
6
Zestawy badawcze
0
7
Urządzenia komputerowe
0
8
Urządzenia medyczne
0
9
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
0
10
Energia elektryczna, gaz, energia jądrowa i paliwa, gorąca woda oraz pozostałe źródła energii
0

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz produkty i usługi, na które w Twoim regionie rośnie liczba przetargów z dofinansowaniem UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w powiecie legionowskim wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w powiecie legionowskim prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...