2,354
Dziś Czwartek
2024-02-22

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w powiecie legionowskim

Aktualizacja: dzisiaj14:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-02-22 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w powiecie legionowskim

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-02-22 godz: 15:01:06
2.Ilość wszystkich firm w powiecie legionowskim wynosi: 26818
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie legionowskim wynosi: 14311
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w powiecie legionowskim, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Transport rurociągami paliw gazowych. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Transport wodny śródlądowy towarów to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w powiecie legionowskim – luty 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Transport rurociągami paliw gazowych
1
2
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
1
3
Transport wodny śródlądowy towarów
1
4
Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
1
5
Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
1
6
Działalność związana z zarządzaniem funduszami
1
7
Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
1
8
Działalność śródlądowych agencji transportowych
1
9
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
1
10
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w powiecie legionowskim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w powiecie legionowskim prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...